Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Min kirkebok 6

Min kirkebok 6

Min kirkebok 6 deles ut til 6-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste. 

Min kirkebok 6 har farger og humor for liten og stor. Gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og bilder vil seksåringen møte den kristne tro.

Alle barn som fyller 6 år i løpet av året inviteres til en samling og gudstjeneste hvor de får utdelt boka. Det sendes invitasjon i posten. 

Selve utdelingen av boka skjer på en gudstjeneste i menigheten, og barna er deltagere i gudstjenesten. I forkant av denne inviteres barna med en foresatt, til en kveld i kirka for å bli kjent med hverandre og kirka. De får øve på sanger og bønner og blir trygge på hva som skal skje i gudstjenesten. 

Selv om vi setter påmeldingfrist på invitasjonen er man selvfølgelig velkommen uansett om man har husket å melde seg på eller ikke. For oss er det viktig å vite omtrentlig antall på samlingen pga. eventuell servering og for å ha nok ledere. En annen fordel med påmelding er at vi kan skrive inn navn i bøkene i forkant av gudstjenesten.

 

Furnes menighet

Samling i Furnes kirke lørdag 18. januar 2020 kl. 11-12

Utdeling av Min kirkebok 6 søndag 19. januar kl 11 i Furnes kirke

 

PÅMELDING TIL FURNES

 

 

 

Brøttum menighet

Samling torsdag 26. september kl. 17.30 i Brøttum kirke

Utdeling av Min kirkebok 6 søndag 29. september kl. 11 i Brøttum kirke

PÅMELDING til BRØTTUM

 

Samling tirsdag 15. oktober kl 17.30 i Mesnali kirke

Utdeling av min kirkebok 6 søndag 20. oktober kl 11 i Mesnali kirke

PÅMELDING til MESNALI 

 

Brumunddal menighet

Det blir gudstjeneste med utdeling av 6 års boka i Brumunddal kirke 20. oktober kl. 11.00.

Samling i forkant blir 14. oktober kl. 17.30

PÅMELDING TIL BRUMUNDDAL KIRKE