Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

KULT

KULT

KULT står for "Kurs for UngdomsLedere Trinn 2" og er for alle som har gjennomført KUL.

KULT er for ungdomsledere fra hele Ringsaker, eneste kravet er at du har gjennomført KUL eller deltatt som K-leder i Furnes menighet.  Gjennom året er det samlinger i Moelv kirkesenter hvor vi tar opp temaer relevante i ungdoms hverdag og jobber med boka "Opp Ned - et studieopplegg om å være kristen".

Som deltager på KULT forplikter du deg til å delta på noen samlinger og, på forespørsel, delta som leder på aktiviteter for barn og yngre ungdom. Vi forplikter oss til å utruste deg til å møteoppgavene du får som leder, og gi deg kunnskap om bibelen og den kristne tro.