Barnas Cupc&Cupcakes

Barnas Cupc&Cupcakes

Ble gjennomført 29. september 2018 kl. 12 - 18 i Fagerlundhallen og  Brumunddal kirke.

Hva er Barnas Cup&Cupcakes?
En hel dag full av spennende og morsomme aktiviteter i Fagerlundhallen i Brumunddal, for alle som fyller 10-13 år fra hele Ringsaker. I 2018 skjer det lørdag 29. september kl. 12 - 18.

Navnet betyr:
Vi spiller fotball CUP og pynter CUPCAKES.

Praktiske opplysninger:
Hele dagen er barna en del av et lag. De kan velge 2 personer å være på lag med i påmeldingen og vi lover at alle som har benyttet seg av den muligheten kommer på lag med minst en de kjenner fra før. Laget ledes av en ungdomsleder som er deres kontaktperson hele dagen. 

Gudstjeneste
Vi ønsker foresatte og resten av familien velkommen til gudstjeneste i Brumunddal kirke kl. 17.00. Den er tilpasset deltagerne, som også deltar i gudstjenesten. Kirkekaffen denne kvelden er cupcakes fra pyntekonkurransen tidligere på dagen, saft og kaffe.