Allehelgensvandring

Allehelgensvandring

Kveldsvandring for barn i kirkene og på kirkegårdene.

Noen ganger er vi lei oss, noen ganger er vi glade.

Noen ganger vil vi være alene, andre ganger er det godt å være sammen.

Det er godt både å få trøst òg være den som trøster.

Alt dette er en del av livet.

Når høsten er som mørkest, før vinteren setter inn, er det Allehelgensaften. Allehelgensdag markeres første søndag i november. Da minnes kirken alle døde i året som har gått. Det er vanlig å tenne lys og ha minnegudstjenester denne dagen. I denne anledningen arrangerer vi en stemningsfull allehelgensvandring inne i kirkene og på kirkegårdene der vi samler perler på ulike poster. Perlene settes sammen til livets krans, som barna får med seg hjem.