Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Lekende småbarnsang

Lekende småbarnsang

Velkommen til lekende småbarnsang

For hvem: Barn i alderen 1-4 år med foreldre/foresatte

Sted: Moelv kirkesenter

Tidspunkt: Annenhver mandag kl. 17.15. Oppstart er 26.august 2019

Fra kl. 16.30 serveres det middag til de som ønsker det.

 

Gleden over sang og musikk er medfødt, og den gleden vil vi utvikle videre. Gjennom sang, musikk og lek ønsker vi å legge til rette for nære opplevelser og kommunikasjon mellom foreldre og barn. Musikkaktivitet stimulerer til motorisk og språklig utvikling hos mennesker i alle aldre. Vi håper også at småbarnssangen inspirerer til å ta i bruk sang og musikk hjemme med hele familien. Småbarnssang er ett fint sted å treffe andre foreldre og barn.

Det sendes ut melding til de påmeldte i forkant, med spørsmål om det ønskes middag.

Meld deg på til småbarnssang her

Spørsmål? Ta kontakt med

  • Menighetspedagog John Aksel Slåtsveen tlf 995 66 290 eller mail jas@kirken-ringsaker.no
  • Kateket Kine Elise Østerud tlf 416 14 682 eller mail keo@kirken-ringsaker.no