Klassisk konsert i Brumunddal kirke

Klassisk konsert i Brumunddal kirke

Hør Lars Småladen og Eivind Berg lørdag 20. oktober kl. 15.00.

På forsommeren i år gikk Brumunddal/Veldre menighetsråd til innkjøp av flygel til Brumunddal kirke. Dette ønsker vi å markere med en serie konserter i løpet av høsten og vinteren, til inntekt for flygelinnkjøpet.

Først ut er Lars Småladen og Eivind Berg, med norsk musikk for 4-hendig klavér. Eivind Berg vil også spille Beethovens klavérsonate nr. 18.

Eivind Berg har utdannlese i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole, og mastergrad i orgel- og kirkemusikk fra Universitetet for musikk og utøvende kunst i Wien. Han jobber for tiden som kantor i Hegra menighet, Stjørdal.

Lars Småladen har også studert kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole og er for tiden kirkemusiker her i Ringsaker kirkelige fellesråd og bor i Brumunddal. Lars kan du høre i alle kirkene i Ringsaker kirkelige fellesråd, men oftes i Åsmarka, Veldre og Brumunddal kirker.