Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4

 

Brøttum menighet

Invitasjons sendes ut høst 2020

PÅMELDING til BRØTTUM

 

Samling tirsdag 15. oktober kl. 17.30 i Mesnali kirke

Utdeling av Min kirkebok 4 søndag 20. oktober kl. 11 i Mesnali kirke

PÅMEDLING til MESNALI

 

Furnes menighet

Utdeling av Min kirkebok 4 søndag 20. oktober kl. 11.00
 

 

Brumunndal/Veldre menighet

Samling mandag 24. februar kl. 17.30.

Utdeling av Min kirkebok 4 søndag 1. mars kl. 11.00 i Brumunddal kirke.

PÅMELDING TIL BRUMUNDDAL KIRKE HER

 

Ringsaker menighet

Samling tirsdag 26. november kl. 17.30

Utdeling av Min kirkebok 4  søndag 1. desember kl. 11.00 i Ringsaker kirke.

Påmelding HER

 

Åsmarka menighet

Samling onsdag 11. desember kl. 17.30

Utdeling av Min kirkebok 4 søndag 15. desemberkl. 11.00 i Åsmarka kirke.

Påmelding her

 

Nes menighet

Samling tirsdag 3. desember.

Utdeling av Min kirkebok 4 søndag 8. desember kl. 11.00