Avskjedsgudstjeneste med Stian Helland

Avskjedsgudstjeneste med Stian Helland

Søndag 16. juni kl. 11.00 i Ringsaker kirke, tar vi avskjed med soknepresten.

Stian Helland slutter sommeren 2019 som sokneprest i Ringsaker.

Søndag 16.juni kl.11.00 blir det avskjedsgudstjeneste i Ringsaker kirke med påfølgende kirkekaffe på Moelv kirkesenter.

Vi håper mange vil delta i kirken og også bli med på samværet etterpå.

Velkommen!