Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Kirkevalget i Åsmarka sokn

Kirkevalget i Åsmarka sokn

Vi trenger flere kandidater til nytt menighetsråd i Åsmarka

Fristen for å melde inn kandidater til høstens menighetsrådsvalg var 30.april.
Ved fristens utløp manglet Åsmarka sokn 3 navn på sin liste over kandidater.
Her vil det derfor i perioden fram til 5.juni bli åpnet for såkalt supplerende nominasjon.

Kjenner du noen som kunne tenke seg å stille til valg for Åsmarka sokn til høsten?
Eller har du selv lyst til å stille til valg?

Ta kontakt med kirkekontoret på telefon 62 33 07 70, hverdager melom kl. 10-14.
eller send en e-post til post.ringsaker@kirken.no innen onsdag 5.juni.