Vi søker ny dirigent

Vi søker ny dirigent

Ringsaker Kantori søker ny dirigent fra høsten 2019.

 Ringsaker Kantori ble stiftet i 1996 og er Ringsaker kirkes eget kor.

Ketil J.B. Belsaas har vært dirigent og musikalsk leder for Ringsaker Kantori siden 2017. Han har fått ny jobb i Trondheim og vi søker derfor etter ny dirigent.

Ringsaker Kantori har i dag 24 medlemmer og øver hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00 på Moelv kirkesenter.  Korets aktivitet følger skoleruta for Hedmark med oppstart ultimo august og avslutning primo juni hvert år. Koret har et velfungerende styre og solid økonomi.

Aktivitetsnivå: Koret har årlig konsert på allehelgensdag, julekonsert 3. søndag i advent og som regel et større konsertprosjekt i vårhalvåret, gjerne med innleide solister og musikere. I tillegg medvirker koret årlig ved noen gudstjenester i Ringsaker kirke, blant annet ved konfirmasjonsgudstjenestene i mai/juni. Det er ingen krav til kristen bekjennelse.

Koret har et stort og omfattende repertoar, a cappella så vel som med instrumental- / orkesterledsagelse. Vi har de siste 2 åra samarbeidet noe med Collegium Vocale www.collegiumvocale.no som også har hatt samme dirigent som oss, og dersom vi igjen får felles dirigent ønsker vi å fortsette dette samarbeidet.

Vi søker en dirigent som:
● Har god musikkfaglig bakgrunn med kunnskap om sangteknikk og pedagogikk
● Kan inspirere, motivere og utvikle både koret og hver enkelt sanger
● Er visjonær og ønsker å videreutvikle koret og løfte det til nye musikalske høyder

Lønn etter avtale. Dirigenten lønnes som selvstendig næringsdrivende. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøvedirigering i juni. Repertoar for prøvedireksjon avtales med den enkelte.

For mer informasjon – ta kontakt med dirigent Ketil J.B. Belsaas tlf : 91 72 19 36 eller styreleder Anne-Kjersti Sæle tlf: 90 20 87 88  Søknad med CV sendes til annekjerstisaele@gmail.com

Søknadsfrist: 15. juni 2019

www.ringsakerkantori.no