Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Skade på kirkemuren ved Nes kirke

Skade på kirkemuren ved Nes kirke

En latsebil har vært uheldig å forårsaket skade på kirkemuren

Ærlighet varer lengst

En uheldig sjåfør som hentet container på kirkegården forrige uke meldte selv fra om uhellet. Muren har fått en større skade som nå skal vurderes og utbedres. Det er ikke fare for at muren ramler ut.