Kirkevalget 2019 - tid og sted der du bor

Kirkevalget 2019 - tid og sted der du bor

Her finner du nyttig informasjon.

Søndag 8. og mandag 9. september

Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i alle 6 sokn i ringsaker prosti.
Ringsaker sokn, Åsmarka sokn, Brøttum sokn, Nes sokn, Brumunddal/ Veldre sokn, Furne sokn.
Det skal velges medlemmer til menighetsråd og Hamar bispedømmeråd.

Følgende stemmesteder benyttes på valgdagene, åpningstider:
Søndag 8. september kl.14.00 - 18.00
Mandag 9. september kl.13.00 - 21.00

 

 • Brøttum sokn - Brøttum barne- og ungdomsskole, 2372 Brøttum
 • Åsmarka sokn - Herredshuset i Moelv, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
 • Nes sokn - Neshallen, Tingnesvegen 79, 2353 Stavsjø
 • Furnes sokn - Furnes ungdomsskole, Gjerluvegen 150, 2320 Furnes
 • Brumunddal/ Veldre sokn - 2 stemmesteder:
  • ​Fagerlunkhallen, Bekkevegen 1, 2383 Brumunddal
  • Mørkved skole, Kongsvegen 94, 2380 Brumunddal
 • Ringsaker  sokn - 2 stemmesteder:
  • ​Herredshuset i Moelv, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
  • Neshallen, Tingnesvegen 79, 2353 Moelv

På valgdagene må du gå til den stemmekretsen du hører til. Se på valgkortet eller ta kontakt med kirkekontoret hvis du er usikker.

Et unntak fra regelen gjelder noen som er bosatt i Ringsaker sokn: om ditt​ stemmested for kommune- og fylkestingsvalget oppgis å være Neshallen, kan du også stemme for kirkevalget på samme sted. Du kan velge mellom Herredshuset i Moelv og Neshallen på Stavsjø.

 

Forhåndsstemming
I perioden 12. - 6. september vil det ved begge våre kirkekontorer være anledning til å avgi forhåndsstemme.

Kirkekontoret i Moelv, Storgata 98B - åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00
Kirkekontoret i Brumunddal, Sjurstuvegen 4C - åpent tirsdag - fredag kl. 09.00 - 15.00