Prostiprest Ingrid Strand Tandberg tar avskjed.

Prostiprest Ingrid Strand Tandberg tar avskjed.

Onsdag 28. august kl. 18.00 vil vi ta avskjed med prostiprest Ingrid Strand Tanberg med musikkandakt i Ringsaker kirke.

Ingrid Strand Tandberg har det siste året hatt permisjon fra sin stilling som prostiprest i Ringsaker prosti. Hun har vikariert i Tunsberg bispedømme og har nå fått fast stilling som sokneprest der. Vi i Ringsaker prosti vil gjerne få tatt ordentlig avskjed med Ingrid Strand Tandberg og takke for den innsatsen hun har gjort gjennom mange år. Sang – og musikk preger Ingrids familie, og onsdag 28.august blir det derfor en musikkandakt i Ringsaker kirke kl.18.00, etterfulgt av en enkel kirkekaffe i kirkerommet. Vi håper at mange som har lært prostipresten vår å kjenne, tar turen til Ringsaker kirke denne kvelden!