AVSKJEDSGUDSTJENESTE FOR SOKNEPREST SIRI SUNDE

AVSKJEDSGUDSTJENESTE FOR SOKNEPREST SIRI SUNDE

25. august og 1. september vil det bli avskjedsgudstjenester for sokneprest Siri Sunde.

Siri Sunde avslutter nå sin tjeneste etter ti år som sokneprest i Brøttum menighet. Søndag 25.august kl.11.00 blir det avskjedsgudstjeneste i Mesnali kirke, og søndagen etter, 1.september kl.11.00, blir det avskjedsgudstjeneste i Brøttum kirke. I begge gudstjenestene blir det mye sang og musikk og god anledning til å ta avskjed med Siri, som fra i høst skal være prest i Oslo bispedømme.