Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Kirkevalget 2019 - nye menighetsråd

Kirkevalget 2019 - nye menighetsråd

Her finner du oversikt nyvalgte kandidater til menighetsråd 2019-2023

Valgdeltagelse i prosent:
Brumunddal/ Veldre sokn 8%
Brøttum sokn 14%
Furnes sokn 13%
Nes sokn 14%
Ringsaker sokn 8%
Åsmarka 7%