Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Innsettelse av sokneprest i Åsmarka og prostiprest i Ringsaker prosti, Anniken Urianstad.

Innsettelse av sokneprest i Åsmarka og prostiprest i Ringsaker prosti, Anniken Urianstad.

Søndag 22. september var det gudstjeneste med innsettelse av Anniken Urianstad som

sokneprest i Åsmarka og prostiprest i Ringsaker prosti.

Fra venstre: kateket Kine Elise Østerud, sokneprest Anniken Urianstad,

Nina Mehus og prost Gerd Th. Christensen.

Nina Mehus spilte tverrfløyte under gudstjenesten.

 

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe ute i sola.

Her er sokneprest Anniken Urianstad sammen med medlemmer fra menighetsrådet i Åsmarka.