Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Innsettelse av sokneprest Marta Axner Ims.

Innsettelse av sokneprest Marta Axner Ims.

13.oktober 2019 ble Marta Axner Ims innsatt som ny sokneprest i Ringsaker.

Innsettelsen skjedde under gudstjenesten Ringsaker kirke søndag formiddag.