Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Barnekorseminar med afrikanske rytmer.

Barnekorseminar med afrikanske rytmer.

Brøttum 9.-10. november

 

BRØTTUM 9.-10.NOVEMBER

Dette er for deg som liker å synge og å møte andre gutter og jenter som liker det samme.   

(Du trenger ikke være med i et kor fra før.)

Vi skal lære sanger som stammer fra Afrika, leke og spise sammen. Seminaret/mat er gratis!

 

PROGRAM:

LØRDAG

  • Barn/ungdom fra 5.klasse og eldre: Oppmøte på Brøttum skole kl.10.30
  • Barn fra 1.-4.klasse: Oppmøte på Brøttum skole kl.12.00
  • Innstudering av sangene
  • Servering av frukt kl.13.00
  • Korøvelse kl.13.30-15.00 (m/små pauser)
  • Servering av pølse/lompe/saft kl.15.00
  • Vi går opp til Brøttum kirke og har generalprøve kl.15.45
  • Slutt i Brøttum kirke kl.17.00. Barna må hentes i kirka.

Ta gjerne med vannflaske! (Merkes med navn) 

SØNDAG    Vi synger i gudstjenesten i Brøttum kirke kl.11.00. Møt klare til oppvarming kl.10.30!

 

Send påmelding til Kari Borud

 tlf: 95 88 36 86 eller e-post: kb836@kirken.no 

 

VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DEG!

 

Fra Kari (dirigent og organist),

Marit Stave og Brøttum skolekor