Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Avskjedsgudstjeneste i Nes kirke søndag 17. november kl. 11.00

Avskjedsgudstjeneste i Nes kirke søndag 17. november kl. 11.00

Ørn Bardur Jonsson avslutter sin tjeneste som sokneprest i Nes sokn 1. desember.

Sokneprest i Nes sokn, Ørn Bardur Jonsson, fyller 70 år og avslutter sin tjeneste 1. desember 2019.

Siste gudstjeneste blir i Nes kirke søndag 17. november kl. 11.00 med påfølgende kirkekaffe.

 

Nes menighetsråd håper at så mange som mulig finner tid og anledning til å delta.