Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt