Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Hverdagsmesse

Hverdagsmesse

Ringsaker kirke torsdag 13. februar kl. 19.00

Det er åpent for alle, men er spesielt tilrettelagt for ungdom mellom 14- 25 år.

Messen har enkel liturgi, bønnevandring og ingen preken.

Etterpå serveres det kveldsmat.

Velkommen til en stemningsfull og sosial kveld i kirken.