Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

"Helbredelse- omstridt og etterlengtet" med Jan- Olav Henriksen

Helbredelse- omstridt og etterlengtet med Jan- Olav Henriksen

Kirkestua i Brumunddal kirke tirsdag 28. januar kl 19.00

Hvordan skal vi tenke om, og komme til rette med, temaet helbredelse? Mange mennesker lengter etter å bli kvitt lidelse og sykdom, men alternative helbredelsesformer er omstridt. Går det an å være åpen for at helbredelse kan skje på ulike måter, uten å legge alle former for kritisk tenkning til side? Jan-Olav Henriksen vil snakke om dette ut fra et perspektiv som kombinerer teologi og egen erfaring.

Henriksen er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høgskole. Hans hovedfelt er religionsfilosofi. Han har en stor faglig produksjon bak seg, med utallige bøker, bok-kapitler og artikler. For tiden er han særlig opptatt av ulike erfaringsdimensjoner og deres betydning for forholdet mellom Gud og mennesker, samt på religion fortolket ut fra en pragmatisk tilnærming. Han er også svært interessert i religionens betingelser i et postsekulært samfunn.

I 2013 ga han ut boka «Uventet og ubedt» om paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Det vakte oppmerksomhet da han etter det sto fram og fortalte at han selv opplevde å ha spesielle evner. «Professoren som fikk varme hender.» Selv beskriver han det litt humoristisk som «en gave jeg fikk da jeg ble 50 år».

Arrangør: Ringsaker kirkeakademi.