Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Høgsdagssamling

Høgsdagssamling

Moelv kirkesenter torsdag 19. mars kl. 11.30

Velkommen til en enkel hverdagsgudstjeneste etterfulgt av kveldsmat (30,-)

Den neste samlingen er 23. april kl. 11.30.