Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Kveldsgudstjeneste

Kveldsgudstjeneste

Ringsaker kirke 16. februar kl. 18.00

Velkommen til kveldsgudstjeneste i Ringsaker kirke.

Diakon Lisabeth Kvalevaag- Holm, prost Gerd Th. Christensen og prest Marta Axner Ims deltar.