Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Aktuelt

Møte i Ringsaker kirkeakademi

Møte i Ringsaker kirkeakademi

Biblioteket i Moelv torsdag 27. februar kl. 19.00.

 

Linn Stalsberg:

Barn, tidsklemme og feminisme

i en markedsstyrt hverdag

Torsdag 27.februar kl 19.00,

Ringsaker bibliotek, Moelv

 

Det forventes at du skal klare å kombinere barn og yrke i dagens Norge. For mange går det greit. Men hvorfor jobber da nesten halvparten av småbarnsmødre deltid? Hvorfor sliter mange av oss med stress og følelsen av stadig å bli testet, telt og målt? Hvorfor er vi ikke bra nok?

Sosiolog og forfatter Linn Stalsberg mener vi må stille spørsmål ved nyliberalismen, hvor alle problemer skal løses individuelt i et fritt marked. Det gjør også at vi blir maktesløse overfor vår tids største utfordringer.

Linn Stalsberg skrev i 2013 boka Er jeg fri nå. Tidsklemte damer i verdens beste land. I 2019 har hun gitt ut Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur.

 

Møtet er et samarbeid mellom Ringsaker kirkeakademi

og Ringsaker bibliotek. Gratis inngang.

 

Foto: E.V. Rutle