Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Kalender

Kalender


Aktivitetsdetaljer

Familiegudstjeneste i Sjusjøen fjellkirke

26.02.2017 kl. 11:00

Sted:

Sjusjøen fjellkirke

Prest:

Egen prest

Første lesetekst:

Høys 8,6-7

Andre lesetekst:

Joh 17,20-26

Prekentekst:

1 Kor 13,1-7

Dag i kirkeåret:

Fastelavenssøndag