Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Kalender

Kalender


Aktivitetsdetaljer

Gudstjeneste i Sjusjøen fjellkirke

26.03.2017 kl. 11:00

Sted:

Sjusjøen fjellkirke

Prest:

Egen prest

Første lesetekst:

Jes 7,10-14

Andre lesetekst:

Gal 4,4-7

Prekentekst:

Luk 1,26-38

Dag i kirkeåret:

Maria budskapsdag

 

Untitled

Prest: Grethe Hummel