Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Kalender

Kalender


Aktivitetsdetaljer

Gudstjeneste i Sjusjøen fjellkirke

05.03.2017 kl. 11:00

Sted:

Sjusjøen fjellkirke

Organist:

Kari Borud

Prest:

Siri Sunde

Første lesetekst:

1 Mos 2,8-9; 3,1-8

Andre lesetekst:

Jak 1,12-16

Prekentekst:

Matt 4,1-11

Dag i kirkeåret:

1. søndag i fastetiden

Dåp:

Ja

Nattverd:

Ja