Ringsaker kirkelige fellesråd > Forsiden > Kalender

Kalender


Aktivitetsdetaljer

Familiegudstjeneste i Sjusjøen fjellkirke

19.02.2017 kl. 11:00

Sted:

Sjusjøen fjellkirke

Prest:

Egen prest

Første lesetekst:

5 Mos 18,15-18

Andre lesetekst:

Åp 1,9-18

Prekentekst:

Matt 17,1-9

Dag i kirkeåret:

Kristi forklarelsesdag