Kalender


Aktivitetsdetaljer

Gudstjeneste i Brøttum kirke

31.12.2016 kl. 16:00

Sted:

Brøttum kirke

Kirketjener:

Rune Glemmestad

Organist:

Jostein Skundberg

Prest:

Siri Sunde

Første lesetekst:

Fork 3,1-2.4-7.11a

Andre lesetekst:

1 Pet 1,22-25

Prekentekst:

Luk 13,6-9

Dag i kirkeåret:

Nyttårsaften

Dåp:

Ja