Kalender


Aktivitetsdetaljer

Høytidsgudstjeneste i Mesnali kirke

26.12.2016 kl. 11:00

Sted:

Mesnali kirke

Kirketjener:

Rune Glemmestad

Organist:

Kari Borud

Prest:

Ingrid Strand Tandberg

Tekstleser:

Marit Stave

Første lesetekst:

Jer 31,15-17

Andre lesetekst:

Apg 7,52-60

Prekentekst:

Matt 2,16-23

Dag i kirkeåret:

Stefanusdag / 2. juledag

Dåp:

Ja

Nattverd:

Ja