Kalender


Aktivitetsdetaljer

Julegudstjeneste i Brøttum Bo

23.12.2016 kl. 11:00

Sted:

Brøttum Bo

Organist:

Kari Borud

Prest:

Siri Sunde

Første lesetekst:

Rut 4,13-17

Andre lesetekst:

Rom 15,8-13

Prekentekst:

Luk 1,46-55

Dag i kirkeåret:

Fr e 4. søndag i adventstiden

 

Untitled