Kalender


Aktivitetsdetaljer

Høytidsgudstjeneste i Brøttum kirke

25.12.2016 kl. 11:00

Sted:

Brøttum kirke

Kirketjener:

Organist:

Kari Borud

Prest:

Siri Sunde

Første lesetekst:

Ordsp 8,1-2.22-31

Andre lesetekst:

Hebr 1,1-6

Prekentekst:

Joh 1,1-14

Dag i kirkeåret:

Juledag

Dåp:

Ja

Nattverd:

Ja