Ringsaker kirkelige fellesråd > Livets gang > Konfirmasjon > Konfirmasjon Furnes

Påmelding, datoer og kostnad

 

Konfirmasjonsdato

Søndag 31. mai 2020

Antallet avgjør om det blir to
konfirmasjonsgudstjenester.

Kostnad
Konfirmantavgift er på kr. 1551,-
Giro blir sendt ut pr. post.
NB! Husk å merke innbetalingen med
korfirmantens navn.

Påmelding
Meld deg på til konfirmasjon 2020 herInfo-samling på Karmel
For konfirmanter og foreldre
onsdag 21. august kl. 18.00.

Presentasjon
I familegudstjenesten søndag
8. september kl. 11.00, vil dere
konfirmanter blir presentert.

 

Kontakt oss

Spørsmål

Ring sokneprest Anders Hyenes Skeistrand
tlf. 920 21 884 eller
kirkekontoret tlf. 62 33 07 70

Informasjonsbrev

Her finner du brev som Anders-prest
har sendt ut.

Informasjonsbrosjyre

 

 

 

 

Konfirmantopplegget i Furnes

Utgangspunkt
Ungdommene og deres ståsted og liv.

Det viktigste
Å skape gode opplevelser i møte med kirken.
Å skape undring over livet, dets store sammenheng og samspill.
Å bevisstgjøre på livets og kjælighetens Gud.

Innhold
Innholdet spinner omkring tre akser som er like viktige;
Det er den treenige Gud, andre mennesker og deg selv.

Variasjon
Samlinger i små grupper, puljer og fellessamlinger.
Deltakelse på gudstjenester, lage en gudstjeneste, fasteaksjon, konsert, weekend på Mesnali,
spikking av pilegrimstav, pilegrimsvandring og mer.

Ansvarlig
Det er Furnes menighet som er ansvarlig for konfirmantopplegget.

Gjennomføring
Det er Anders-prest som gjennomfører opplegget og noen ganger inviteres
andre til å skape noe.

Ikke døpt?
Du kan selvsagt delta i konfirmantopplegget uten å være døpt.
Om og når du finner ut at du vil konfirmere deg, finner vi en anledning for dåp.

Velkommen til et spennende år i møte med kirken!