Dato og betaling

Konfirmasjonsdato 2019

Brøttum kirke søndag 26. mai kl. 10.30 og 12.30
Mesnali kirke søndag 2. juni kl. 10.30 og 12.30


Kostnad
Konfirmantopplegget vil koste kr. 800,-
I tillegg kommer kr. 1300,- for dem som blir med på
konfirmanthelgen på Lillehammer.

Har noen behov for støtte til dette, kontakt Brøttum menighetsråd
gjennom soknepresten.

 

Presentasjonsgudstjeneste

Brøttum kirke - søndag 16. september kl. 11.00.
Mesnali kirke - søndag 23. september kl. 11.00.


 

Viktige datoer

Torsdag 13. september 2018 kl. 18.00 - 19.30
Informasjonssamling i Brøttum kirke.
Møtet er for konfirmanter og foresatte i Brøttum og Mesnali.
Er du usikker, kom gjerne på møtet likevel.
Kan du ikke komme, meld gjerne fra til kirkekontoret eller presten.

 

Lørdag 22. september 2016 kl. 11.00 - 17.00
Felles aktivitetsdag for konfirmanter fra Nes, Åsmarka,
Ringsaker og Brøttum sokn.
Sted: Mesnali leirsted

Kontakt oss

Spørsmål:
Ta gjerne kontakt med:
Siri Sunde tlf. 472 99 989

Kirkekontoret tlf. 62 33 07 70.
post.ringsaker@kirken.no

 

 

Påmelding

For påmelding konfirmasjon trykk her.

 

Praktisk informasjon og påmelding

Velkommen som konfirmant i Brøttum menighet

Konfirmanttiden
I tiden fram til konfirmasjonstiden inviterer Brøttum menighet til et variert program:

 

 • undervisningssamlinger i og utenfor kirkene
 • aktivitetsdag på Mesnali leirsted sammen med konfirmanter fra Nes, Åsmarka og Ringsaker
 • forskjellige typer gudstjenester
 • week-end på Lillehammer med ca. 800 konfirmanter
 • hundekjøring
 • deltakelse i praktisk solidaritetsarbeid som Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon
 • pilegrimsvandring på Nes sammen med konfirmanter fra Nes, Åsmarka og Ringsaker

 Opplevelser, kunnskap og erfaringer
I denne tiden skal det være gode opplevelser for alle som deltar -  og mulighet til å:

 • lære mer om den kristne tro og om å være menneske
 • blir bedre kjent med menigheten du høre til i og den verdensvide kirke
 • stille spørsmål og undre seg over viktige tema. Finne svar og kanskje noen nye spørsmål
 • oppleve den kristne tro gjennom musikk, ord, kunst, forming, gudstjeneste, fellesskap.

Behov for tilretteligging?
Opplys om dette ved påmelding, ta også direkte kontakt med presten om dette.

 Konfirmant uten å være døpt?
For å bli konfirmert, må du være døpt. Det er ikke uvanlig at ungdommer blir døpt i løpet av konfirmanttiden, enten ved en egen seremoni eller i en gudstjeneste. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg.