Ringsaker kirkelige fellesråd > Menighetene > Brøttum > Konfirmasjon Brøttum

Dato og betaling

Konfirmasjonsdato 2020

Brøttum kirke søndag 31. mai kl. 10.30 og 12.30
Sjusjøen fjellkirke lørdag 6. juni kl. 11.00
Mesnali kirke søndag 7. juni kl. 10.30 og 12.30


Kostnad
Konfirmantopplegget vil koste kr. 800,-
I tillegg kommer kr. 1200,- for dem som blir med på
konfirmantleiren.

Har noen behov for støtte til dette, kontakt Brøttum menighetsråd
gjennom soknepresten.

 

Presentasjonsgudstjeneste

Brøttum kirke - søndag 13. oktober kl. 11.00.
Mesnali kirke - søndag 22. september kl. 11.00.


 

Viktige datoer

Onsdag 11. september 2019 kl. 18.00 - 19.30
Informasjonssamling i Brøttum kirke.
Møtet er for konfirmanter og foresatte i Brøttum og Mesnali.
Er du usikker, kom gjerne på møtet likevel.
Kan du ikke komme, meld gjerne fra til kirkekontoret eller presten.

 

Fredag 13. september 2019 kl. 18.00 - 20.00
"Kick off" - samling for konfirmanter fra Nes, Åsmarka, Ringsaker og Brøttum menigheter.
Detter foregår i og ved Ringsaker kirke.

Kontakt oss

Spørsmål:
Ta gjerne kontakt med:

Menighetspedagog John Slåtsveen
Tlf. 995 66 290

js757@kirken.no
 

Kirkekontoret tlf. 62 33 07 70.

post.ringsaker@kirken.no

 

 

Informasjonsbrev

Konfirmasjon våren 2020

Praktisk informasjon og påmelding

Velkommen som konfirmant i Brøttum menighet

Konfirmanttiden
I tiden fram til konfirmasjonstiden inviterer Brøttum menighet til et variert program:

 

 • undervisningssamlinger i og utenfor kirkene
 • aktivitetsdag på Mesnali leirsted sammen med konfirmanter fra Nes, Åsmarka og Ringsaker
 • forskjellige typer gudstjenester
 • week-end på Lillehammer med ca. 800 konfirmanter
 • hundekjøring
 • deltakelse i praktisk solidaritetsarbeid som Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon
 • pilegrimsvandring på Nes sammen med konfirmanter fra Nes, Åsmarka og Ringsaker

 Opplevelser, kunnskap og erfaringer
I denne tiden skal det være gode opplevelser for alle som deltar -  og mulighet til å:

 • lære mer om den kristne tro og om å være menneske
 • blir bedre kjent med menigheten du høre til i og den verdensvide kirke
 • stille spørsmål og undre seg over viktige tema. Finne svar og kanskje noen nye spørsmål
 • oppleve den kristne tro gjennom musikk, ord, kunst, forming, gudstjeneste, fellesskap.

Behov for tilretteligging?
Opplys om dette ved påmelding, ta også direkte kontakt med presten om dette.

 Konfirmant uten å være døpt?
For å bli konfirmert, må du være døpt. Det er ikke uvanlig at ungdommer blir døpt i løpet av konfirmanttiden, enten ved en egen seremoni eller i en gudstjeneste. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg.