Informasjon konfirmantåret 2019

 

Brev med invitasjon til inofrmasjonsmøte i Brumunddal kirke 7. november kl. 18 blir sendt

ut pr. post til mulig konfirmanter 2020 og foresatte i uke 41.

 

 

Konfirmasjonsdatoer 2019

Veldre kirke

  • Søndag 1. september

Brumunddal kirke

  • Lørdag 31. august
  • Lørdag 7. september
  • Søndag 8. september

 

 

 

Kontakt oss

Konfirmant 2020 info. Les mer..

Har du spørsmål kontakt

Elisabeth Kofoed Kongelstad
Kateket m/ hovedansvar for konfirmanter
ek677@kirken.no
988 70 852

Salvar Geir Gudgeirsson
Prest
sg879@kirken.no
47474937

sentralbordet
post.ringsaker@kirken.no
62 33 07 70

 Konfirmasjon i Brumunddal/Veldre menighet

Velkommen som konfirmant i Brumunddal/Veldre menighet


Konfirmanttiden
I tiden fram til konfirmasjonstiden inviterer Brumunddal/ Veldre menighet til et variert program:
◾undervisningssamlinger og aktivitetsgrupper å velge i, idrettsgruppe, friluftslivgruppe, Amazing ungdomskor, formingsgruppe, media og  gudstjenstegruppe
◾forskjellige typer gudstjenester og ministrantoppgave
◾deltakelse i praktisk solidaritetsarbeid som Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon
◾pilegrimsvandring

  • Konfirmantleir: KFUK/KFUM NY KONFIRMANTLEIR; NOREFJELL 24-28 juni 2019

Opplevelser, kunnskap og erfarninger
I denne tiden skal det være gode opplevesler for alle som deltar - og mulighet til å:
◾lære mer om den kristne tro og om å være menneske
◾blir bedre kjent med menigheten du høre til i og den verdensvide kirke
◾stille spørsmål og undre seg over viktige tema. Finne svar og kanskje noen nye spørsmål
◾oppleve den kristne tro gjennom musikk, ord, kunst, forming, aktiviteter, gudstjeneste, fellesskap og leir

Konfirmant uten å være døpt?
For å bli konfirmert, må du være døpt. Det er ikke uvanlig at ungdommer blir døpt i løpet av konfirmanttiden, enten ved en egen seremoni eller i en gudstjeneste. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg.