Bilder fra innsettelsen til vår nye sokneprest

Sokneprest Daniel Håkegård og Prost Gerd Th. Christensen

Les mer

 

TÅRNAGENTENE

Velkommen Tårnagenter til Veldre kirke 27. januar og Nes kirke 12. og 13. februar!

Les mer

 

Julaftengudstjenester

PÅMELDING og informasjon om julaftengudstjenester

Les mer

 

Ringsaker barnekor

Her finner du påmelding til Ringsaker barnekor

Les mer

 

Lys Våken! En natt i kirka.

Velkommnen til Lys Våken! En natt i Ringsaker kirke 

Les mer

 

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4 deles ut til 4-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.   

Les mer

 

Min kirkebok 6

Min kirkebok 6 deles ut til 6-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.  

Les mer

 

Babysang

Velkommen til hyggelig samling for de minste.

Les mer