Vi gratulerer vår kollega

Les mer

 

Guiding i sommer

Les mer

 

Ny administrasjonsleder

Les mer

 

Taket i Ringsaker kirke

En modell i 1:2.

Les mer

 

Oppstart av sorggruppe

Les mer

 

Årets fasteaksjon

Førte til lilla hår. 

Les mer

 

Påskevandring

Les mer

 

Bispevisitas i Ringsaker prosti

I bilder.

Les mer