Kirkene åpner igjen!

Nå åpner vi dørene for gudstjenester igjen.

Les mer

 

Altertavla Veldre kirke

Her kan du lese brosjyren om altertavla i Veldre kirke

Les mer

 

Menighetenes årsmøter

Her finner du oversikt for når menighetene avholder sine årsmøter

Les mer

 

Våre digitale møteplasser

Her kan du følge kirkens ulike arrangement på nett. Programmet er variert med innslag fra flere av kirkene.     

Les mer

 

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4 deles ut til 4-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.   

Les mer

 

Min kirkebok 6

Min kirkebok 6 deles ut til 6-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.  

Les mer

 

Trenger du noen å snakke med?

Vår nytilsatte prostidiakon tilbyr nå "Walk and talk"

Les mer

 

Omlegging til ny hjemmeside

I løpet april og mai  blir arbeidet med den nye hjemmesiden ferdig.

Les mer