Åpen kirke og kveldsgudstjenester


I Brumunddal og Veldre kirker ønsker vi velkommen til kveldsgudstjeneste og åpen kirke

Les mer

 

Åpen kirke og kveldsgudstjenester


I Brumunddal og Veldre kirker ønsker vi velkommen til kveldsgudstjeneste og åpen kirke

Les mer

 

Registrering av deltakere på gudstjenester


Krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing

Les mer

 

Registrering av deltakere på gudstjenester


Krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing

Les mer

 

Ny sokneprest i Brøttum sokn


Innsettelse av sokneprest Johanne Gram-Nilsen

Les mer

 

Ny sokneprest i Brøttum sokn


Innsettelse av sokneprest Johanne Gram-Nilsen

Les mer

 
 

Trenger du noen å snakke med?

  Vår nytilsatte prostidiakon tilbyr nå "Walk and talk"

Les mer

 

Våre digitale møteplasser

Her kan du følge kirkens ulike arrangement på nett. Programmet er variert med innslag fra flere av kirkene.     

Les mer

 

Velkommen til dåp!

Korona-tid eller ei, vi tar imot dåp!

Les mer

 

Omlegging til ny hjemmeside

I løpet april og mai  blir arbeidet med den nye hjemmesiden ferdig.

Les mer

Se flere saker