Konfirmasjon


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.


Informasjon om konfirmasjonsdatoer i ditt sokn.

Påmelding i de ulike soknene: 
Påmelding 2025 Brøttum sokn og Åsmarka sokn- åpner 1. juni.
Påmelding 2025 Ringsaker sokn. åpner 14. juni.
Påmelding 2025 Nes sokn og Furnes sokn - åpner i løpet av juni. 
Påmelding 2025 Brumunddal/Veldre sokn åpner i november. 

Ringsaker sokn  Brumunddal-Veldre sokn  Brøttum sokn  Furnes sokn  Nes sokn  Åsmarka sokn