Konfirmasjon


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.


Under kan du se datoer for konfirmasjoner i ditt sokn:
Brøttum sokn: 

Brøttum kirke holder konfirmasjoner siste søndag i mai 
Mesnali kirke holder konfirmasjoner første søndag i juni

Ringsaker sokn (til og med 2024):
Ringsaker kirke holder konfirmasjoner siste søndag i mai og første lørdag i juni 

Brumunddal/Veldre sokn:
Veldre kirke holder konfirmasjoner første helgen i september
Brumunddal kirke holder konfirmasjoner andre helgen i september

Åsmarka sokn: 
Åsmarka kirke holder konfirmasjoner første søndag i juni 

Nes sokn (til og med 2024): 
Stavsjø kirke holder konfirmasjoner siste søndag i mai
Nes kirke holder konfirmasjoner første lørdag i juni 
Helgøya kirke holder konfirmasjoner første søndag i juni 

Furnes sokn:
Furnes kirke holder konfirmasjoner siste lørdag og søndag i mai

Påmelding i de ulike soknene: 

Ringsaker sokn  Brumunddal-Veldre sokn  Brøttum sokn  Furnes sokn  Nes sokn  Åsmarka sokn