Konfirmasjon


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.


Informasjonsbrev til konfirmanter og foresatte 2024 sendes ut i løpet av våren 2023.

Informasjon om konfirmasjonsdatoer i ditt sokn.

Påmelding i de ulike soknene: 
Påmelding for Brumunddal/Veldre 2024 vil åpne november 2023.

Ringsaker sokn  Brumunddal-Veldre sokn  Brøttum sokn  Furnes sokn  Nes sokn  Åsmarka sokn