Velkommen til dåp!


Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne.

Alle er velkommen til å ta kontakt via vår nettside eller med kirkekontoret for bestilling av dåp.