Personvern

For å kunne tilmelde og følge opp konfirmanten frem til konfirmasjonsdagen, trenger Ringsaker kirkelige fellesråd å behandle følgende personopplysninger: Navn, e-post, mobilnummer, informasjon om dåp, eventuell annen tilleggsinformasjon som blir oppgitt ved påmelding og adresse til foresatt og konfirmant. Personopplysningene blir slettet så snart den kirkelige handlingen er bokført, senest ett år etter konfirmasjonsdagen. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å forberede, gjennomføre og følge opp den kirkelige handlingen konfirmasjon. Dette inkluderer også invitasjon til konfirmasjon-reunion ett år etter konfirmasjonen og en spørreundersøkelse blant de som har deltatt. Behandlingsgrunnlag PVF art 6 (1) (f), berettiget interesse og PVF art 9 (2) (d).

Ved påmelding til konfirmasjon, aksepterer du at ditt fellesråd/menighet kan ta kontakt via de oppgitte post, telefon og e-postadresser. Dette vil være nødvendig og aktuelt til seremonien er gjennomført og bokført, samt ved invitasjon til reunion og spørreundersøkelse ett år etter konfirmasjonen. Ved påmelding til konfirmasjon aksepterer du at fellesråd/menighet behandler personopplysninger oppgitt i påmeldingsskjema. Du kan når som helst trekke din godkjennelse om behandling av personopplysninger.

Konfirmantpåmelding
Nes menighet 2025


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier, tilrettelegging etc.?


Konfirmasjonspåmelding Nes menighet 2025
Helgøya kirke 1. juni 2025
Nes kirke 31. mai 2025
Stavsjø kirke 25. mai 2025

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Dette vil offentliggjøres i Ringsaker blad, vår hjemmeside, menighetsbladet og på vår Facebookside.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: