Kontaktinformasjon


Kirkevergen, prost og kirkekontor for Brøttum, Ringsaker og Åsmarka: Storgata 98 b, Moelv

Kirkekontor for Furnes, Brumunddal/Veldre og Nes: Sjurstuvegen 4 c, Brumunddal

Åpningstid: Mandag - fredag kl 09.00 – 14.00
Sentralbord åpent kl 10.00 - 14.00 
Stengt onsdager

Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv

post.ringsaker@kirken.no
Tlf 62 33 07 70

Service- og administrasjonsmedarbeider

Wenche Aasen

62330770

47474936

Send epost

Kirkemusiker

Roger Andreassen

91995347

91995347

Send epost

Driftskoordinator og kirketjener Nes

Aina Bakke

93064350

93064350

Send epost

Kirkemusiker

Dag Olav Berg

94795581

94795581

Send epost

Kirkeverge

Kai Ove Berg

95223205

95223205

Send epost

Kirketjener Sør

Knut Ivar Berg

97972800

97972800

Send epost

Konsulent gravplassforvaltning

Mari Elise Bergli

92448645

92448645

Send epost

Kirkemusiker

Kari Borud

95883686

Send epost

Kirkemusiker

Erik Brænden

62356499

97747839

Send epost

Prost, biskopens representant

Gerd Th. Christensen

91866295

91866295

Send epost

Renholder

Kristin Dahlsveen

90506937

90506937

Send epost

Kommunikasjonsrådgiver

Kristin Dahl Sørensen Dimitrova

95883879

Send epost

Kirketjener Ringsaker og Nes

Evgeni Velikov Enev

+4794062348

Send epost

Konsulent

Åsa Faye

97410005

97410005

Send epost

Menighetspedagog

Irene Ryen Flermoen

+4747872142

+4747872142

Send epost

Kirketjener Brøttum

Rune Glemmestad

94146616

94146616

Send epost

Kirketjener Ringsaker

Inger Christine Groseth

41662174

41662174

Send epost

Kapellan Brumunddal/ Veldre

Salvar Geir Gudgeirsson

47474937

47474937

Send epost

Sokneprest Brumunddal/Veldre

Daniel Håkegård

48202439

Send epost

Renholder

Aud Lund Kleven

+4791735265

Send epost

Kirketjener Åsmarka

Ivar Klundby

91531852

91531852

Send epost

Kateket

Elisabeth Kofoed Kongelstad

98870852

98870852

Send epost

Diakon

Lisabeth Kvalevaag-Holm

97126877

97126877

Send epost

Kirketjener Brumunddal/Veldre

Marit Tørudstad Maurud

94056633

94056633

Send epost

Saksbehandler for prost

Marit Kopperud Pedersen

62330770

90727846

Send epost

Kirketjener Furnes

Oddbjørn Pedersen

91877054

Send epost

Administrasjonsleder

Stine Rønsholm

97772695

Send epost

Sokneprest Brøttum

John Aksel Slåtsveen

99566290

Send epost

Menighetspedagog Brøttum og Åsmarka

May Solveig Kisen Slåtsveen

98097905

98097905

Send epost

Kirkemusiker

Lars Småladen

97986376

Send epost

Service- og administrasjonsmedarbeider

Gro Solbakk

62330770

+4747474482

Send epost

Dirigent barnekor

Nina Steen-Hansen

41331826

Send epost

VIkarprest

Marit Stenrud

92097881

Send epost

Fungerende sokneprest

Arne Svilosen

95833727

Send epost

Kirketjener Brumunddal/Veldre

Bjørn Tidemandsen

45606066

40801255

Send epost

Renholder

Gry Malin Vangen

41573073

41573073

Send epost

Kateket

Kine Elise Østerud

41614682

Send epost