Babysang høsten 2023


De gode stundene skapes gjennom opplevelser sammen, gjennom sang, musikk, rytme og lek.

Gratis drop-in babysang! 

 

Hvorfor har vi babysang?
De gode stundene skapes gjennom opplevelser sammen, gjennom sang, musikk, rytme og lek ønsker vi i kirka å legge til rette for nære opplevelser mellom foresatte og barn. Musikkaktivitet stimulerer til motorisk og språklig utvikling hos mennesker i alle aldre i tillegg til at felleskapet og den positive kommunikasjonen mellom foresatte og barn styrkes. Vi ønsker med vårt tilbud å gi glede og inspirasjon til å bruke sang og musikk sammen med ditt barn i hverdagen, ved å gi gode sanger, rim/regler med på veien. Som kirke ønsker vi også formidle et positivt Gudsbilde. Babysang kan også være en hyggelig og god møteplass, hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer med noen som er i samme situasjon og knytte nye kontakter og vennskap.

Hvordan foregår babysang i kirka?
Fra vår store sangskatt henter vi frem både tradisjonelle og nyere sanger. Vi samles på matter og får utdelt sanghefte og rytmeinstrument. Vi synger flere kjente og kjære barnesanger, navnesanger, salmer, rim og regler. Vi bruker mye bevegelser og noe dans. På noen sanger har vi med oss en høyttaler, men stemmen er det viktigste vi har med oss. For å delta kreves det ingen sangkvalifikasjoner eller gode terningkast fra musikkanmeldere. For ditt barn er din stemme den viktigste og vakreste uansett. Babysang passer best for babyer mellom 2 til 12 måneder, sammen med foresatt/mor, far eller annen omsorgsperson. Etter sangstund er det mulig å spise lunsj i kirka, ta med egen matpakke også holder vi drikke og frukt.

God grunner til å delta på babysang:
• Et pusterom i en ny hverdag!
• Styrke relasjonen mellom deg og ditt barn!
• Bli kjent med andre foreldre som er i samme situasjon!
• Lære nye sanger og regler!
• Godt for motorisk og språklig utvikling for din baby!
• Bli bedre kjent med din lokale kirke!
• Alle kan synge!
• Det er ingen påmelding!
Det er gratis!

Når er det babysang i høst?

Ringsaker kirke - Storgata 550, 2390 Moelv 
Onsdager klokka 10:00, fra 23. august - 4. oktober 

Brøttum sykehjem - Brøttumsvegen 20, 2372 Brøttum
Onsdager klokka 10:00, fra 18. oktober - 6. desember

Babysang i Ringsaker kirke og Brøttum sykehjem er åpent for alle. 

Tilbake