Ny administrasjonsleder


Det er en stor glede å meddele at Stine Rønsholm (36) fra Moelv er ansatt som administrasjonsleder hos oss. Stine starter den 1.august. 
 
Jobben som administrasjonsleder får fokus på å bygge opp og utvikle vår administrasjonsavdeling, og vil ha overordnet ansvar for å lede arbeidet med å sikre kirkens servicetilbud mot publikum, sikre administrative støttefunksjoner til menighetsrådene og ansvar for systematisk arbeid med arbeidsmiljø, HR, HMS og internkontroll i virksomheten.  
 
- Fellesrådet skal yte god administrativ støtte til menighetsrådene. Dette krever at vi klarer å utnytte ressursene våre best mulig. Jeg gleder meg til å få Stine på laget i dette viktige arbeidet, sier Kirkeverge Kai Ove Berg. 
 
Stine selv forteller at stillingsutlysningen med beskrivelse av arbeidsoppgaver appellerte til henne, med tanke på hennes erfaring fra tidligere arbeidsforhold. Hun forteller videre at hun gleder seg til å forme rollen i samarbeid med de andre ansatte i administrasjonen og til å bli kjent med kolleger.  
 
- Stine vil tilføre virksomheten erfaring og kompetanse som vil bidra til at vi kan løse de mange spennende utfordringene vi står ovenfor, sier Kirkeverge Kai Ove Berg.

Tilbake