Utvidelse av Ringsaker kirkegård


Utvidelse av Ringsaker kirkegård er i august endelig i startfasen etter en tid med planlegging og forberedelser.

 

Utvidelsen inneholder:
Nye gravfelt for kistegraver, navnet minnelund for urner og anonym minnelund for urner.
Det blir etablert nytt tømmergjerde ved nyanlegget. I tillegg blir det nye lyspullerter og nye vannposter.

Entreprenør er lokalt firma Maskinkraft AS

---

 

Informasjon om Navnet minnelund:

Navnet minnelund bygges med murer av kalkstein med 70 cm høyde og terrasser.
Grusdekke med bredde på ca 1,80. De ytterste 60 cm av terrassene etableres som staudebed for å få en visuell og fysisk barriere mellom nivåforskjellene.
Minneplaketter monteres på metallskinner som monteres på murflaten. Her vil det være mulighet til å sette seg ned for å ta til seg det vakre landskapet. Trappemonumentet har ramper ned til terreng i tillegg til trapper. Rampen gir en direkte adkomst fra busstoppet både for rullestol og barnevogn. Se bilde under: 

Det er planlagt en anonym minnelund vest for navnet minnelund. Se oversiktskart over planlagt utvidelse under: 

Tilbake