Fellesrådets ansvar


Kirkeverge

  • Sørge for at politiattester med merknader, eller ved mistanke om nye opplysninger behandles etter gjeldende retningslinjer.
  • Oppretter og leder en koordineringsgruppe for grenseoverskridende adferd og seksuelle krenkelser i Ringsaker kirkelige fellesråd sammen med prosten. Koordineringsgruppa behandler alle henvendelser om saker som blir oversendt.
  • Koordineringsgruppa behandler politiattester med merknader, nye opplysninger og saker der personer unnlater å fremvise politiattest.
  • Sørge for at det blir innhentet politiattester ved ansettelser av nye medarbeidere i Ringsaker kirkelige fellesråd, og at disse blir registrert i fellesrådets register for politiattester.

Leder for trosopplæringen

  • Sørge for at det er oppdatert informasjon om Ringsaker kirkelige fellesråds politikk og retningslinjer, og søknadsskjema angående innhenting av politiattester på nettsiden www.kirken-ringsaker.no
  • Være rådgiver for ansatte i saker som omhandler grenseoverskridende adferd og seksuelle krenkelser.
Tilbake