Hvordan søke om politiattest


Alle over 18 kan søke om politiattest elektronisk. Alle medledere mellom 15-18 år må søke per papir. Følg veiledningen på politiets sider for å søke per post.

Elektronisk søknad for de over 18 år:

1. Gå inn på politiets elektroniske søknadsskjema

2. Sjekk at du er registrert med riktig folkeregistrert adresse ettersom det er hit politiattesten blir sendt. Skriv også inn din kontaktinformasjon

3. Under ”Formål med attesten” så velger du ”kirken” som kategori og "Den norske kirke" som formål.

4. Legg ved bekreftelse på formål fra Ringsaker kirkelige fellesråd.

  • Du må bruke Adobe Reader for å fylle ut å lagre din egen informasjon i skjemaet. Adobe Reader kan lastes ned gratis hos Adobe her.
  • Åpne bekreftelsen som er i PDF fil. Skriv inn ditt navn og ditt fødselsnummer.
  • Det er viktig at du laster ned dokumentet og lagrer det på din maskin før du laster det opp som vedlegg i søknaden slik at opplysningene kommer med.

5. Send søknaden. For gjeldende behandlingstid se politiets sider.

En politiattest uten merknad skal fremvises ved personlig fremmøte til lokalt ansatt kateket, menighetspedagog eller kontorleder ved kirkekontorene i Brumunddal eller Moelv så snart som mulig. Politiattesten kan også sendes per post etter gjeldende regler.

Tilbake