Registrering av deltakere på gudstjenester


Krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing

 

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra
ved eventuell smitteoppsporing. Dette gjelder ved gudstjenester og samlinger i kirkene våre.

I alle våre kirker registrerer vi fremmøtte på en liste, med navn og mobilnummer. Listen oppbevares i 10 dager før den makuleres.

Tilbake