Nytt fra Ringsaker kirke


Tross alder er Ringsaker kirke i stadig utvikling. Les om hva som skjer i og ved kirken nå.

Utvidelse av Ringsaker kirkegård:

Ringsaker kirkegård er i ferd med å utvides med nye gravfelt for kistegraver, navnet minnelund for urner og anonym minnelund for urner. Utvidelsen er på sørlig del av kirkegården, vis a vis Tingvang. Det nye området blir tatt i bruk fra og med våren 2023, når bakken tiner etter vinteren. Det etableres tømmergjerde, lyspullerter og vannposter i forbindelse med det nye feltet. Entreprenør for utvidelsen: Maskinkraft AS.    

Utvidelsen har også påvirket deler av eldre område av kirkegården, da det er gjort en justering i terreng.  
 
Taket på kirken:  

Arbeidet som utføres på taket i Ringsaker kirke begynner å nærme seg slutten. Planen er å rigge ned stilas sommeren 2023. Da vil alle taketappene være ferdig utført, noe som er en stor milepæl for restaureringen av kirken. Den siste etappen som arbeides på nå, er taket på hovedskipet. Les tidligere sak om taket på Ringsaker kirke her. 
 
Orgelet og øvrig infrastrukturoppdatering i kirken:  

Oppsett av orgelet i Ringsaker kirke er en del av et stort prosjekt. Kirkevergen viser til og forteller om en større infrastrukturoppdatering som skal skje i kirken, som gjelder nytt orgel, galleri/våpenhus, lyd og lys.    

De som har vært i Ringsaker kirke har nok lagt merke til at det akkurat nå ikke finnes et galleri, der hvor det tidligere var. Som en deletappe av ferdigstillelse av orgelet, vil reisverket av det nye galleriet stå ferdig høsten 2023. Deretter vil orgelet etter planen stå ferdig høsten 2024. Orgelbyggerne i Tyskland forteller at produksjon av det nye orgelet er i rute.   

I forbindelse med infrastrukturoppdatering av kirken jobbes det også med oppdatering både av lyd- og lysanlegg. Per nå er det ikke tidfestet nøyaktig når dette vil stå ferdig, men kirkevergen forteller at det kan bli noen år frem i tid og mest sannsynlig 2024/2025. Lydanlegget er svært viktig og det prioriteres å få et godt og oppdatert taleanlegg. Kirken er kjent for sin gode akustikk og egner seg svært godt til sang og musikk, men for moderne bruk er det viktig å prioritere og tilrettelegge også for talende arrangement i kirken. Da orgelet og galleriet ble fjernet etter påske 2021 ble etterklangen i kirka tydelig lengre. Dette vil endres noe igjen når vi får tilbake galleri, orgel m.m. på den store gavlveggen. 
Lys innendørs i kirken er også en prioritet og planen er å samarbeide med gode og profesjonelle lysdesignere som har erfaring med lyssetting i kirkerom for å få gode lysforhold tilpasset kirken.  

Kirkevergen informerer om at det også arbeides med nye varmekilder til kirken, samt planer for elforsyning. Dette må også sees i sammenheng med innsettelse av nytt galleri, som vil være isolerende og gjøre det enklere å få en god fyringspraksis i kirken. Per nå er det kjent at alle kirker, inkludert Ringsaker kirke følger energitiltak for å spare på strøm. Som følge av dette er flere gudstjenester gjennom vinteren 2023 lagt til Moelv kirkesenter.   

Ringsaker kirkelige fellesråd skal behandle oppdatert plan for kirkerehabilitering som gjelder for femårsperioden 2023-2027 i løpet av januar 2023. 

Tilbake