Tilbakeblikk fra besøk av Biskop Bonden


25. mai var biskop Ole Kristian Bonden på besøk hos Ringsaker prosti for å bli bedre kjent med ansatte og menighetsråd i alle tilhørende sokn. Dagen startet i Brumunddal kirkestue hvor ansatte var til stede for å hilse på vår nye biskop og for å fortelle om arbeidet som gjøres i de ulike soknene. Biskopen avsluttet møtet med ansatte, hvor han fortalte om kirkens fremtid og hvordan man kan jobbe med utvikling i en organisasjon med gamle tradisjoner. 

Etter første del av dagen dro biskopen sammen med noen ansatte til Ringsaker kirke. Her fikk biskopen høre om restaureringsarbeidet som gjøres i kirken, og om ønske fra ansatte om å etablere barnealter for barna som er på besøk i kirken. Barnealteret er ønsket å inneholde ulike leker og utkledning. 

Biskopens besøk i Ringsaker prosti foregikk gjennom hele dagen og på sen ettermiddag var det alle menighetsråd sin tur til å møte biskopen. Menighetsrådene presenterte sitt arbeid i hvert sokn, med sine særegenheter og biskopen kom til slutt med en felles respons på alt arbeidet som ble presentert. 

Besøksdagen ble avsluttet på biblioteket i Brumunddal hvor Ringsaker kirkeakademi hadde arrangert en åpen samtale mellom biskop Ole Kristian Bonden og ordfører Anita Ihle Steen, ledet av Berger Hareide (leder for Ringsaker kirkeakademi). Arrangementet var åpent for alle med gratis inngang. Tema for samtalen var: Hva er det med hedmarkinger og kirka? 

En vellykket dag for ansatte, menighetsråd og samtale for et fullsatt bibliotek kan vi se tilbake til. Se noen få bilder fra dagen under. 

 

 

Tilbake